CHARYTATYWNA ZBIÓRKA ODZIEŻY

CELE KONKURSU

1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
2. Przekazywanie wiedzy o ekologicznych zachowaniach, ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii oraz zasadach zdrowego żywienia;
3. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę;
4. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka;
5. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla potrzebujących dzieci i młodzieży.”

Dowiedz się więcej o funduszu stypendialnym (kliknij tutaj)

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mamy ponad 1000 wychowanków..

Dowiedz się więcej o Fundacji (kliknij tutaj)

Zobacz:
Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za 2021 rok.
(kliknij tutaj).

 

O AKCJI

1. Zgłoś grupę do konkursu.
W tym celu wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ecokonkurs.pl.

2. Od 2 marca 2023 r. grupa zbiera tekstylia.
np.: wśród kolegów, koleżanek, nauczycieli, wychowawców, pracowników, rodziny, przyjaciół i znajomych.

3. Oszacuj wagę zebranych ubrań i spakuj tekstylia.
(zgodnie z instrukcją sortowania, pakowania i przekazania tekstyliów).

4. Do 15 maja 2023 r. przekaż ubrania.
Opiekun na stronie www.ecokonkurs.pl zamawia kuriera, który odbierze (bezpłatnie) zapakowane pudełka z ubraniami.

5. Kurier odbierze tekstylia w umówionym dniu.
Organizator wyśle dyplomy dla uczestników konkursu.

6. Do 17 czerwca 2023 r. organizator ogłosi ranking finałowy.
Następnie nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców.

ZAPISZ SIĘ

Pula nagród

10 500 zł

Nagroda główna
3000 zł

+ 300 zł dla opiekuna

II miejsce – 2500 zł

+ 250 zł dla opiekuna

III miejsce – 1800 zł

+ 150 zł dla opiekuna

IV miejsce – 700 zł

+ 100 zł dla opiekuna

V miejsce – 600 zł

+ 100 zł dla opiekuna

VI miejsce – 400 zł

+ 100 zł dla opiekuna

Nagroda specjalna – 500 zł

dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób.

Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon rabatowy w wysokości 30% na zakupy w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania
na dowolnie wybrane produkty (www.sklep.cdw.edu.pl) edukacyjne oraz kursy on-line (www.kursy.cdw.edu.pl).

Każdy Opiekun grupy otrzyma także dostęp do kursu on-line „Efektywne metody nauczania – tworzenie i realizacja”
o wartości 79 zł.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom!

 

 

PARTNERZY