Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mamy ponad 1000 wychowanków..

Misją Fundacji jest dobrze wychować młodego człowieka – na osobę silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego i świadomego obywatela oraz patriotę, działającego dla dobra wspólnego i zaangażowanego w życie swojego państwa oraz społeczności lokalnej, sprawnego i skutecznego w działaniu społecznym oraz gospodarczym.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (FSD) prowadzi Ośrodki wsparcia dziennego, w których dzieci rozwijają swoje talenty i pasje, przygotowując się do dorosłego życia pod okiem prawdziwych wychowawców.

Dowiedz się więcej o ośrodkach (kliknij tutaj)

FSD założyła też Akademię Młodzieżową. Realizowany w niej program wychowawczy ma na celu, poprzez teatry młodzieżowe oraz telewizję młodzieżową, odkrywanie talentów młodzieży, ich rozwój i umiejętne wykorzystanie w służbie drugiemu człowiekowi. Młodzi uczą się planowania, podziału pracy, kierowania zespołem, rozwiązywania problemów, rzetelności, a także odpowiedzialności i uczciwości.

Dowiedz się więcej o Akademii Młodzieżowej (kliknij tutaj)

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zapewnia również kompleksowe wsparcie procesu wychowania młodych ludzi w szkołach powszechnych ponadpodstawowych. W wielu placówkach na terenie województwa lubelskiego realizowany jest program Korony Polskiego Wychowania, którego autorem jest FSD. Jego efektem jest wzrost motywacji do nauki oraz dyscypliny wśród uczniów.

Poprzez warsztaty i zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach oraz w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, wspieramy edukację i rozwój młodego pokolenia.