Zamów odbiór odzieży

 

Nazwa grupy:*
Nazwa placówki, (skąd pochodzi grupa?):*
Adres placówki, (skąd pochodzi grupa? Ulica i nr, kod pocztowy oraz miejscowość):*
Imię i nazwisko Lidera grupy:*

Liderem grupy musi być osoba pełnoletnia (np. może to być nauczyciel).

E-mail Lidera Grupy:*
Nr telefonu Lidera grupy:*
Proszę podać ilość pudełek z tekstyliami:*
Proszę podać szacunkową wagę zebranej odzieży (w kg)*
Proszę podać datę odbioru odzieży z placówki (najbliższy możliwy termin odbioru to drugi dzień roboczy od dnia, w którym złożono zamówienie odbioru):*
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)”.*