Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Ecokonkursie

Nazwa grupy:*
Nazwa placówki, (skąd pochodzi grupa?):*
Adres placówki, (skąd pochodzi grupa? Ulica i nr, kod pocztowy oraz miejscowość):*
Imię i nazwisko Lidera grupy:*

Liderem grupy musi być osoba pełnoletnia (np. może to być nauczyciel).

E-mail Lidera Grupy:*
Nr telefonu Lidera grupy:*
Proszę podać ilość dyplomów jaką organizator ma przygotować dla grupy:

Zgłaszam chęć udziału grupy w Ecokonkursie organizowanym
przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Akceptuję postanowienia regulaminu Ecokonkursu*

Zapoznaj się z regulaminem (kliknij tutaj)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)”.*