Kontakt

Dariusz Kulik
kontakt@ecokonkurs.pl
tel. 512 440 046

Organizator:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl