O akcji

1. Zgłoś grupę do konkursu.
W tym celu wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ecokonkurs.pl.

2. Od 2 marca 2023 r. grupa zbiera tekstylia.
np.: wśród kolegów, koleżanek, nauczycieli, wychowawców, pracowników, rodziny, przyjaciół i znajomych.

3. Oszacuj wagę zebranych ubrań i spakuj tekstylia.
(zgodnie z instrukcją sortowania, pakowania i przekazania tekstyliów).

4. Do 15 maja 2023 r. przekaż ubrania.
Opiekun na stronie www.ecokonkurs.pl zamawia kuriera, który odbierze (bezpłatnie) zapakowane pudełka z ubraniami.

5. Kurier odbierze tekstylia w umówionym dniu.
Organizator wyśle dyplomy dla uczestników konkursu.

6. Do 17 czerwca 2023 r. organizator ogłosi ranking finałowy.
Następnie nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców.